W Jadowie powstało profesjonalne kino na świeżym powietrzu! Do jego wyposażenia zakupiono projektor, zewnętrzny ekran projekcyjny, leżaki oraz oświetlenie. Pierwsze seanse w ramach projektu zorganizowane zostały w listopadzie w ramach „Kina jesiennego w Jadowie”. I choć ze względu na warunki pogodowe nie odbyły się one pod gołym niebem, a w Domu Kultury w Jadowie, to stanowiły przedsmak przyszłorocznych wydarzeń i niezapomnianych wrażeń.
Projekt został zrealizowany dzięki projektowi Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego nagrodzonego w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

 

Mieszkańcy Jadowa będą mogli spędzać czas w kinie letnim. Przestrzeń zostanie stworzona dzięki grantowi przyznanemu Jadowskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono prawie 20 tys. złotych.
Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie zewnętrzny ekran projekcyjny, agregat prądotwórczy, pompa do ekranu oraz leżaki. Co roku na terenie gminy Jadów będzie organizowane Kino letnie. Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne będzie też udostępniać sprzęt innym lokalnym instytucjom, w tym Urzędowi Gminy, bibliotece czy Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury i zachęcenie ich do szukania nowych form spędzania wolnego czasu.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Pierwsze seanse jeszcze w tym roku – szczegóły wkrótce.

To wydarzenie było wypełnione taką ilością emocji, że wycisnęło z nas resztki sił. Mamy nadzieję, że Wam również się podobało. W czasie spotkania nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie, przybliżyliśmy się do fantastycznej szkockiej kultury oraz oddaliśmy hołd zmarłym. Co istotne, dzięki nawiązaniu nowych znajomości padło wiele interesujących deklaracji, wśród których znalazła się idea przywrócenia Jadowowi praw miejskich. Niech zatem ten dzień, tak dla nas jak i dla historii Jadowa stanie się przyczynkiem do zmian: administracyjnych, społecznych i kulturowych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej organizowanym przez LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, który to konkurs objęliśmy naszym patronatem. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 11.06.2021. Więcej informacji na stronie www.liceumurle.pl

Noc Muzeów i Bibliotek za nami. Frekwencja nas zaskoczyła - dziękujemy za fantastyczny wieczór, pytania, wspólną zabawę i rozmowy. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli organizację tej imprezy a w szczególności Bibliotece Publicznej Gminy Jadów, Muzeum Karabinu w Urlach, firmie "Lody z Jadowa", Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich Myszadlanki i Panu wójtowi Dariuszowi Kokoszce.

Przypominamy o możliwości wsparcia naszej działalności. Wszystkie nasze działania realizujemy społecznie, mamy jednak do pokrycia koszty związane z utrzymaniem i rozbudową muzeum oraz pracami dot. cmentarza szkockich osadników. Każda przekazana złotówka działa na rzecz naszej okolicy.